21 18 90 10 tpdesignaps@gmail.com Man. - Fre. 9 - 17

Energimærke

Den bedste pris for energimærke – energimærkning finder du her

– Vi er en del af Energistyrelsen og er ISO-9001 certificeret.

Ny skala energimærke

Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden ibrugtagning.

Lovgivning med hensyn til salg

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Hvis en køber af en ejerlejlighed, ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejdes for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Regelmæssig energimærkning

Bygninger til beboelse, kontor/handel og offentlige formål, som er større end 1.000 m2, skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år.Energimærke

Energimærkets indhold

 1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter,
  der er ved boligen –
  for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  Husets energimæssige tilstand vises på
  en farveskala med skalaværdier fra A til G –
  ligesom det kendes fra fx køleskabe og vaskemaskiner, hvor A er en bolig med et lavt energiforbrug
  og G er en bolig med et højt energiforbrug.
 2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer,
  det kan svare sig at gennemføre på boligen.
  Besparelsesforslaget viser også, hvor meget
  man kan mindske energiudgifterne,
  hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer f.eks.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges,

når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.

Hvilke bygninger skal ikke energimærkes?
Nogle bygninger er fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

 • Sommerhuse (med mindre der er tale om nybygning)
 • Tilbygninger
 • Kolonihavehuse
 • Garager/carporte
 • Udhuse/skure
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Bygninger, der er fredede

Energimærke