21 18 90 10 tpdesignaps@gmail.com Man. - Fre. 9 - 17

Tilstandsrapport

Den bedste pris på tilstandsrapport – huseftersyn finder du her

– Med en tilstandsrapport og el-rapport, kan du tegne en ejerskifteforsikring og de fritager dig fra dit 10 årige sælgeransvar.
Tilstandsrapporten indeholder:

Huseftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele fra den byggesagkyndige, dine egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader.
Gennemsnitlig restlevetid for tag, hustypebeskrivelse, bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporter i henhold til huseftersynsordningen kan udføres på enfamiliehuse, tofamiliehuse, sommerhuse samt på ejerlejligheder.

Tilstandsrapporten udarbejdes af vores byggesagkyndige, som er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Tilstandsrapportens karaktersystem:
  • IB: Ingen bemærkninger – Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.
  • K0: Kosmetiske skader – Beskriver skader eller forhold, der kan påvirke købers indtryk af boligen.
  • K1: Mindre alvorlige skader – Beskriver skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.
  • K2: Alvorlige skader – Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid, men ikke vil medføre skader på andre bygningsdele.
  • K3: Kritiske skader – Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid, og som risikerer at give skader på andre bygningsdele.
  • UN: Bør undersøges nærmere – Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Det kan være en alvorlig skade, så art, omfang og konsekvenser bør altid afklares.

En rapport gælder 6 måneder, herefter kan man få udarbejdet en fornyelse til nedsat pris.

Tilstandsrapport