Blower Door Test

Blower Door Test

Her finder du den bedste pris på Blower Door Test

Brug en blower door test til at undersøge om dit nye hus er utæt

Mange kommuner stiller krav til at nye huse har en ibrugtagningstilladelse i form af et energimærke og en tæthedsprøve som følge af en blower door test.

Bygningsreglementet fra 2006 stiller krav til kontrol af utætheder i bygningens klimaskærm. Bygningen skal bl.a. udsættes for et over- eller undertryk, hvorved utætheder i klimaskærmen vil blive afsløret.

Jf. Bygningsreglementet 2015 skal kommunerne kræve tæthedsprøver ved 10% af alle nyopførte huse. Hvorved tæthedsprøvning bliver udført, inden der gives tilladelse til at huset må tages i brug.

Derfor skal du foretage en tæthedsprøvning

Lufttæthed og bygningens energiforbrug hænger nøje sammen ved, at utætte huse har et større energiforbrug.
Husets klimaskærm (ydre “skal”) skal være så tæt, at den øvre grænse for luftskifte ikke overstiger 1,5 liter pr. sekund pr. m2 opvarmet husareal ved en trykprøvning med 50 Pa over- eller undertryk i bygningen. En tæt klimaskærm giver sparede varmeudgifter og bedre komfort.

Hvordan udføres en blowerdoor test?

Bygningens ind-/udsivning kontrolleres med en såkaldt blowerdoor test, som består af en nylondug, der monteres i en af huset udvendige døre, her isættes en blæser – en såkaldt ventilator (blower) der laver over-/undertryk.

Med et avanceret computerprogram (The Minneapolis Blower Door) laves en serie målinger af såvel indetryk som udetryk. Programmet kan herefter beregne luftskiftet i bygningen og dermed bygningens tæthed eller mangel på samme.

Testen følger den europæiske standard for området DS/EN 13829. Hvis der identificeres utætheder kan dette ses ved hjælp af røg, termografering eller vindmåler.

Når huset er blevet tryk-testet med et tilfredsstillende resultat udarbejdes en rapport, som dokumentation overfor myndigheder og/eller en mulig køber af ejendommen.

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige tilstand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i Bygningsreglementet. Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det.

Energikonsulenten kontrollere, om bygningen er opført efter de krav og anvisninger, som står beskrevet i energirammeberegningen. Energikonsulenten udarbejder et energimærke på baggrund af det indsendte materiale, ansøgning om byggetilladelse og de faktuelle forhold.

Samlet pakke: Blowerdoortest/Trykprøvning Pakke

Kontakt os – og få et godt tilbud.

december 11, 2017
Covid-19/CoronavirusVi holder åben som normalt, og ser frem til at hjælpe dig.

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, vores konsulenter har alle masker/håndsprit.
Vi vil tilstræbe os på at lave en nøgleaftale, så du ikke behøver at være hjemme.

Call Now Button