Tilstandsrapport

Tilstandsrapport pris

Du kan få den bedste pris på tilstandsrapport – huseftersyn her – Med en tilstandsrapport og el-rapport, kan du tegne en ejerskifteforsikring og de fritager dig fra dit 10 årige sælgeransvar. Tilstandsrapporten indeholder: Huseftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele fra den byggesagkyndige, dine egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader. Gennemsnitlig restlevetid for tag,…

Energimærke

Energimærker

Vi er en del af Energistyrelsen og er ISO-9001 certificeret. Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden ibrugtagning. Lovgivning med hensyn til salg Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærkningen…

Elinstallationsrapport

Eleftersyn pris

El-installationsrapporten indeholder resultatet af et eleftersyn, som er en gennemgang af boligens elinstallationer. Vores autoriserede elinstallatør udfører en professionel gennemgang af boligens installationer. Ved gennemgangen vurderes fejl og mangler ved installationerne i boligen og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret. Efter gennemgangen udarbejder elinstallatøren en el-installationsrapport. Eleftersynets…

Call Now Button