You are currently viewing Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapport

El-installationsrapporten indeholder resultatet af et eleftersyn, som er en gennemgang af boligens elinstallationer.
Vores autoriserede elinstallatør udfører en professionel gennemgang af boligens installationer.

Ved gennemgangen vurderes fejl og mangler ved installationerne i boligen og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Efter gennemgangen udarbejder elinstallatøren en el-installationsrapport.

Eleftersynets karaktersystem er det samme som der kendes fra tilstandsrapport.

IB – Ingen bemærkninger.
K0 – Kosmetiske skader.
K1 – Ulovligt forhold, mindre alvorlige skader.
K2 – Ulovligt forhold, alvorlige skader som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand, manglende funktionsdygtighed.
K3 – Ulovligt forhold, som på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende funktionsdygtighed.
UN – Bør undersøges nærmere.

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Vores aut. elinstallatør er en del af TEKNIQ Garanti.