You are currently viewing Energimærke

Energimærke

Ny skala energimærke

Vi er en del af Energistyrelsen og er ISO-9001 certificeret.
Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden ibrugtagning.

Lovgivning med hensyn til salg

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Hvis en køber af en ejerlejlighed, ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejdes for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges,

når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.