Skimmelsvamp

Her finder du den bedste pris på Skimmelsvamp test – DNA støvtest

Skimmelsvamp spreder sporer (en slags frø) gennem luften, som kan være sundhedsskadelige at indånde (især for mennesker med allergi eller astma).

Skimmelsvamp kan gøre mennesker syge (give helbredsproblemer).

Skimmelsvamp dannes af fugt/utætheder og ses ofte i vådrum, kældre eller bag møbler som står mod en kold væg. Hvis du opdager grønne, brune, sorte eller hvide pletter, skjolder på vægge eller loft – bør dette undersøges.

Skimmelsvamp kan være synligt eller usynligt, da det kan gemme sig i konstruktioner. I sådanne tilfælde kan man ved en termografisk undersøgelse, undersøge om der er skimmelvækst bag konstruktionerne.

Hvordan undersøges det?

Testen indsendes til laboratorium med erfarne eksperter, som kan analysere alle former for skimmelsvamp. Herefter kan du få oplyst hvilken type skimmelsvamp der er i din bygning. Laboratoriet har udviklet en qPCR-baseret analyse, der kan påvise skadelig skimmel- og bakterievækst i bygninger meget hurtigere og mere effektivt end konventionelle metoder. De samarbejder desuden med danske forskere, som benytter analysen til forskningsprojekter i indeklima.

Vi tilbyder følgende muligheder:

Skimmelgennemgang med rapport

– Gennemgang af ejendommen

– En fyldestgørende skriftlig rapport

– Med god billed dokumentation

Skimmelsvamp test (DNA støvtest)

Man indsamler støv partikler (evt. over en dørkarm), prøven indsendes herefter til laboratorium hvorefter prøven analyseres.

Det er en af de mest præcise måder at undersøge skimmelsvamp på.

Med DNA-analyse er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.

Her finder du ud af hvilken skimmels art/slægt det omhandler, og dermed fastlægges hvor stor sundhedsrisikoen er.

Skimmelsvamp Test - Til den bedste pris

december 20, 2017
Call Now Button