Tilbud

Trykprøvning Tilbud

Blower door test og energimærke

Blowerdoor Test og energimærke til færdigmelding af nybyggeri.

Mange kommuner stiller krav til at nye huse har en ibrugtagningstilladelse i form af et energimærke og en tæthedsprøve som følge af en blower door test.

Bygningsreglementet fra 2006 stiller krav til kontrol af utætheder i bygningens klimaskærm. Bygningen skal bl.a. udsættes for et over- eller undertryk, hvorved utætheder i klimaskærmen vil blive afsløret.

Jf. Bygningsreglementet 2015 skal kommunerne kræve tæthedsprøver ved 10% af alle nyopførte huse. Hvorved tæthedsprøvning bliver udført, inden der gives tilladelse til at huset må tages i brug.

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige tilstand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i Bygningsreglementet. Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det.

Energikonsulenten kontrollere, om bygningen er opført efter de krav og anvisninger, som står beskrevet i energirammeberegningen. Energikonsulenten udarbejder et energimærke på baggrund af det indsendte materiale, ansøgning om byggetilladelse og de faktuelle forhold.

Læs mere om: BlowerdoortestEnergimærke

Call Now Button